Debat Estat de Formentera: Socialistes de Formentera

SOCIALISTES DE FORMENTERA

DEBAT DE L’ESTAT DE FORMENTERA

Hble. Sr. President, hbles. conselleres i consellers, senyor secretari, professionals de la comunicació i públic,

Bon dia a tothom!

Aquest és el 7è debat sobre l’Estat de Formentera i el tercer al qual assisteixo com a portaveu del partit que represent: els socialistes de Formentera.

Aquest any, el debat sobre l’Estat de Formentera serà el darrer que es durà a terme en aquesta legislatura. A l’horitzó proper hi ha unes noves eleccions municipals i autonòmiques, però ara i aquí no podem obviar què ha significat la creació de l’administració que representam: el Consell ha canviat en diversos aspectes importants la gestió del nostre municipi, d’una banda, ha significat un avanç en l’autonomia i autogovern de l’illa, la creació de la institució insular ha suposat independència en la gestió de les competències marcades per l’estatut d’autonomia propi de les Illes Balears per als consells insulars, sumada a la independència en la gestió de competències municipals. A més a més, ha suposat proximitat en la presa de decisions polítiques i administratives. Ara bé, el repte de futur que tenim consisteix a anar aprofundint en la qualitat dels serveis públics i en l’eficiència en la gestió. És un repte que té aquest equip de govern i que transcendirà al mateix, i haurà de ser assumit pels successius governs. Leer más