EL GOVERN BALEAR CUMPLEIX UNA DEMANDA HISTÒRICA AMB FORMENTERA EN MATÈRIA TURÍSTICA

La transferència de competències turístiques estarà dotada d’un milió d’euros i de personal encarregat de completar les funcions i els serveis.

Els socialistes de Formentera consideren una bona notícia que es faci efectiu el traspàs de competències turístiques al Consell Insular de Formentera, perquè suposa un augment de l’autonomía de l’illa, una major capacitat de decisió en l’ordenació turística i confirma la predisposició del Govern Balear per escoltar i fer reals les demandes dels Consells Insulars.

En aquest sentit, Formentera obtindrà l’11% del total dels fons promocionals de les Illes Balears que ascendéix a 5.638.182€ del cost efectiu, serà lliura’t del 2018 fins al 2020 i té en compte la població flotant, les places d’allotjament i la superficie protegida de cada illa. Per altra banda, li posibilitarà exercir la potestat reglamentària, la funció ejecutiva, la fixació de polítiques comunes i la planificació sectorial de carácter insular, que inclou l’aprovació dels seus plans de desenvolupament turístic.

Aquesta mesura que es votarà en el pròxim ple extraordinari del dia 15 de Març, segons el secretari de l’agrupació socialista de Formentera, Rafael Ramírez “permetrà elaborar un projecte turístic propi que reforci la marca Formentera i la diferenciï de la resta de les illes”. De la mateixa manera, ha assegurat la dotació de personal per part del Govern, contribuirà a ampliar, adaptar i completar les funcions i els serveis en aquest àmbit.

Per a finalitzar, el representant de L’agrupació local, ha afirmat que “el grup socialista vetllarà per a que la promoció turística tengui uns objectius clars per allargar la temporada i descongestionarla en el tram central de la mateixa, amb l’objectiu de que sigui més cohesionada i homogènea”.