120 milions d’euros contra la violència de gènere Formentera territori lliure de paradisos fiscals i Direcció al Centre de Dia

És necessari un finançament just per tal d’acabar amb la xacra que suposa la violència de gènere. Ramírez: “Els paradisos fiscals generen una desviació de la riquesa perquè no paguen els impostos que els corresponen”. Juan: “Els usuaris no es mereixen les conseqüències del desgovern que pateix el Centre de Dia”.

Els socialistes de Formentera proposaran al Ple del Consell que insti al Govern d’Espanya, a incloure en els PGE 20 milions d’euros per als Ajuntaments i 100 milions per les Comunitats Autònomes, per lluitar contra la violència de gènere. També presentaran una moció per a impedir que les empreses radicades en paradisos fiscals puguin presentar-se a concursos públics, i que al Centre de Dia “hi hagi un director o un tècnic encarregat de coordinar la Institució”

Rafael Ramírez ha recordat “l’incompliment flagrant del Govern del PP de la moció del PSOE l’any 2017, per la qual s’hauria d’haver incorporat una partida de 200 milions d’euros en contra de la violència de gènere per enguany”. De la mateixa manera ha incidit en què davant el pròxim debat sobre els PGE al maig, ara és l’hora de “materialitzar la voluntat política amb un finançament de 120 milions per cicatritzar la ferida social que suposen els assassinats de dones en mans d’homes”. En aquest sentit, el conseller del PSOE ha posat en relleu la importància de “que es doni compte d’aquesta iniciativa al Govern d’Espanya i a la ministra d’Assumptes socials.

D’altra banda el grup socialista, fent-se ressò de la demanada d’Intermón Oxfam, demanarà que el municipi de Formentera es declari territori lliure de paradisos fiscals, comprometent‐se a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les que fan servir els paradisos fiscals per evadir o eludir impostos.

En aquesta línia, Ramírez ha assegurat que “demanarà que es posin totes les traves administratives possibles perquè aquestes societats no es puguin presentar a concursos públics” i que “cal estudiar, detectar i activar els mechanisms necessaris per a dur-ho a terme”.

A més a més, els socialistes de Formentera reclamaran, que en la màxima brevetat possible s’atribueixin les tasques de coordinació a un dels tècnics que desenvolupen el seu treball en el Centre de Dia.

Així mateix, Ana Juan ha destacat que “és un servei de cabdal importància en l’atenció social de la nostra illa” i que “la màxima eficàcia en la gestió repercuteix, inevitablement en la qualitat que es dóna en les instal·lacions”. Per finalitzar, ha declarat que “des de l’1 de març el centre no compta amb coordinador assignat del servei, la qual cosa està produint els desajustaments inevitables en la gestió diària, així com queixes de familiars d’usuaris”.